dilluns, de març 30, 2009

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Santi Rodríguez i Serra, Jordi Montanya i Mías, diputats, d’acord amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenta la següent Proposta de resolució per tal que sigui substanciada a la Comissió de Medi Ambient i Habitatge:


Exposició de Motius

El territori de Lleida està rebent amb molta preocupació les notícies sobre les negociacions que es duen a terme entre per una banda el representants del Govern de la Generalitat, el Govern de l’Estat i per l’altre els representants de la Comissió Europea en relació a la carta d’emplaçament al Govern d’Espanya, referent al compliment de la sentència de 18 de desembre de 2007, d’incompliment de la Directiva 79/409/CEE de conservació d’aus silvestres a la zona de regadiu del Canal Segarra-Garrigues.

L’acord del Govern de la Generalitat de 5 de setembre de 2006 va designar 26.215 hectàrees de l’àrea de reg del canals Segarra-garrigues com a zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA), per formar part de la xarxa Nartura 2000. Ara, la Comissió pretén ampliar aquesta zona amb 20.000 hectàrees més, la qual cosa significa deixar sense futur molts pagesos i joves agricultors que confien en el regadiu per continuar la seva activitat.

Plenament conscients que s’han de complir les directives europees relatives a la conservació de les aus silvestres, també cal cercar un equilibri entre aquests valors mediambientals i el desenvolupament econòmic i social del territori. Equilibri, difícil i complex, que no passa tant per ampliar les àrees de la proposta de l’Acord de Govern de setembre de 2006 com, en major grau, per les mesures mediambientals i el caràcter amb què s’apliquin els plans especials de protecció del medi natural i del paisatge d’aquestes.

En aquest moment es treballa amb urgència per donar resposta al requeriment de la Comissió i aquí es corre el perill d’acceptar una solució poc meditada, tot i que ara pugui semblar la més fàcil i acceptable per les entitats ecologistes i per la Comissió Europea, en la mesura que, en realitat, es tracta d’un aplanament.

La situació de molts pagesos que tenen l’expectativa de regar les seves terres i que en cas d’ampliar-se les zones ZEPA, es veuran condemnats a abandonar la seva activitat perquè sense aigua no hi haurà en el futur agricultura possible.

És imprescindible que a part del necessari consens entre el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, i el Departament de Medi Ambient i Habitatge, es busqui també el de les entitat ecologístes, doncs una resposta conjunta i consensuada de totes les possibilitats d’acceptació per part de la Comissió Europea.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, presenta la següent:


PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

1. No admetre cap ampliació de les 26.215 hectàrees proposades per l’Acord de Govern de 5 de setembre de 2006 per a la Xarxa Natura 2000 de l’àrea del sistema de reg Segarra-Garrigues, atès que ja recull les àrees crítiques i estèpiques de les IBA 142 i 144, així com reclamar al Govern de l’Estat que mantingui aquesta mateixa posició.

2. Ordenar l’elaboració immediata dels plans especials de protecció del medi natural i del paisatge de cada àrea amb la participació de la Comunitat de General de Regants i de les entitats ecologistes, preveient la seva participació activa en la futura gestió.

3. Permetre, per tal d’assolir una agricultura eficient i de futur, una dotació que faciliti la llibertat de cultiu, atès que el mercat es dinàmic i canviant i els cultius s’hi ha de poder adaptar en tot moment, amb aigua suficient per a les explotacions, ja que com a reg localitzat i per tant eficient, el sistema de reg Segarra-Garrigues, amb dotació de transformació és plenament compatible amb la protecció mediambiental de les àrees ZEPA.

4. Destinar els recursos econòmics necessaris per assegurar l’equilibri entre el desenvolupament econòmic i social de les terres de Lleida, mitjançant el projecte del canal Segarra-garrigues que tant ha de servir al desenvolupament del sector agrari, als abastaments de poblacions, a les indústries de transformació, etc. Alhora destinar els recursos econòmics suficients per a una adequada protecció de les àrees ZEPA, mitjançant les mesures incorporades als corresponents plans especials de protecció del medi natural i del paisatge.

dimarts, de març 10, 2009

PROPOSTA DE RESOLUCIO AL PARLAMENT

A LA MESA DLE PARLAMENT

Dolors Montserrat i Culleré, Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Santi Rodríguez i Serra, Jordi Montanya i Mías, diputats, d’acord amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenta la següent Proposta de resolució per tal que sigui substanciada a la Comissió de Medi Ambient i Habitatge:

Exposició de Motius:

El territori de Lleida, està rebent amb molta preocupació les notícies sobre les negociacions que es duen a terme entre, per una banda, els representants del Govern de la Generalitat, el Govern de l'Estat i per l'altre els representants de la Comissió Europea en relació a la carta d’emplaçament al Govern d’Espanya, referent al compliment de la sentència de 18 de desembre de 2007, d’incompliment de la Directiva 79/409/CEE de conservació d’aus silvestres a la zona de regadiu del Canal Segarra-Garrigues.

L’acord del Govern de la Generalitat de 5 de setembre de 2006 va designar 26.215 hectàrees de l’àrea de reg dels canals Segarra-Garrigues com a zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA), per formar part de la xarxa Natura 2000. Ara, la Comissió pretén ampliar aquesta zona amb 20.000 hectàrees més, la qual cosa significa deixar sense futur molts pagesos i joves agricultors que confien en el regadiu per continuar la seva activitat.

Plenament conscients que s’han de complir les directives europees relatives a la conservació de les aus silvestres, també cal cercar un equilibri entre aquests valors mediambientals i el desenvolupament econòmic i social del territori. Equilibri, difícil i complex, que no passa tant per ampliar les àrees de la proposta de l’Acord de Govern de setembre de 2006 com, en major grau, per les mesures mediambientals i el caràcter amb què s’apliquin els plans especials de protecció del medi ambient natural i del paisatge d’aquestes.

En aquest moment es treballa amb urgència per donar resposta al requeriment de la Comissió i aquí es corre el perill d’acceptar una solució poc meditada, tot i que ara pugui semblar la més fàcil i acceptable per les entitats ecologistes i per la Comissió Europea, en la mesura que, en realitat, es tracta d’un aplanament.

La situació de molts pagesos que tenen l’expectativa de regar les seves terres i que en cas d’ampliar-se les zones ZEPA, es veuran condemnats a abandonar la seva activitat perquè sense aigua no hi haurà en el futur agricultura possible.

Es imprescindible que a part del necessari consens entre el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, i el Departament de Medi Ambient i Habitatge, es busqui també el de les entitats ecologistes, doncs una resposta conjunta i consensuada de totes les possibilitats d’acceptació per part de la Comissió Europea.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, presenta la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

1. No admetre cap ampliació de les 26.215 hectàrees proposades per l’Acord de Govern de 5 de setembre de 2006 per a la Xarxa Natura 2000 de l’àrea del sistema de reg Segarra-Garrigues, atès que ja recull les àrees crítiques i estèpiques de les IBA 142 i 144, així com reclamar al Govern de l’Estat que mantingui aquesta mateixa posició.

2. Ordenar l’elaboració immediata dels plans especials de protecció del medi natural i del paisatge de cada àrea amb la participació de la Comunitat General de Regants i de les entitats ecologistes, preveient la seva participació activa en la futura gestió.

3. Permetre , per tal d’assolir una agricultura eficient i de futur, una dotació que faciliti la llibertat de cultiu, atès que el mercat es dinàmic i canviant i els cultius s’hi ha de poder adaptar en tot moment, amb aigua suficient per a les explotacions, ja que com a reg localitzat i per tant eficient, el sistema de reg Segarra-Garrigues, amb dotació de transformació és plenament compatible amb la protecció mediambiental de les àrees ZEPA.

4. Destinar els recursos econòmics necessaris per assegurar l’equilibri entre el desenvolupament econòmic i social de les terres de Lleida, mitjançant el projecte del canal Segarra-Garrigues que tant ha de servir al desenvolupament del sector agrari, als abastaments de poblacions, a les indústries de transformació, etc. Alhora destinar els recursos econòmics suficients per a una adequada protecció de les àrees ZEPA, mitjançant les mesures incorporades als corresponents plans especials de protecció del medi ambient natural i del paisatge.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2009

dilluns, de març 02, 2009

PROPOSTA DE RESOLUCIO AL PARLAMENT

EL PP VOL L’HELIPORT DE TIRVIA OPERATIU TOT L’ANY

El diputat del PP per Lleida al Parlament, Jordi Montanya, juntament amb el també diputat popular, Rafael Luna, ha presentat una Proposta de Resolució a la Cambra catalana en la que insta al Govern de la Generalitat a adoptar les mesures necessàries que permetin tenir operatiu l’heliport de Tírvia, a la comarca del Pallars Sobirà, durant tot l’any.

Jordi Montanya fonamenta aquesta proposta en el sentit que l’heliport de Tírvia només entra en funcionament a les èpoques de l’any on la seva necessitat, encara que és important, no ho és tant degut que el trasllat per carretera és possible, mentre que a l’hivern, degut a la neu acumulada, en moltes ocasions, aquest heliport és l’única opció per a practicar un trasllat urgent, “i quant mes es necessita, degut als fenòmens meteorològics, aquesta instal·lació es troba tancada, per la qual cosa, durant aquests mesos de l’any és una infraestructura que no té utilitat”.

Es per això, que el diputat Montanya considera que cal facilitar que, pels casos que sigui necessari, l’heliport de Tírvia estigui en funcionament i operatiu durant totes les èpoques de l’any.

Tanmateix, el diputat popular per Lleida afirma que una de les prioritats de les administracions públiques ha de ser l’establiment d’aquells serveis públics i de seguretat bàsics amb els que poder solucionar qualsevol contingència que pugui aparèixer o succeir, així com, simplement, millorar els serveis als ciutadans d’aquesta zona de Catalunya.